Baserne (Børn/Unge 13-23 år)

Indsatsen foregår i dagregi og er tilpasset den enkelte unge og dennes familie. Visitation foregår via Helsingør Kommunes Familierådgivning.

Vi tager udgangspunkt i både den unge og dennes familie og netværk. Dette betyder at indsatsen ofte omfatter den hele familie.

Et ligeværdigt samarbejde med den unge og familien er vigtigt, så der i fællesskab kan skabes udvikling og forbedrede livsvilkår for familiens medlemmer. Alle relevante parter inddrages, for at få det bedste og mest varige resultat for både den unge og familien.

Indsatsen har sit udgangspunkt i de tre mål, som familie og rådgiver har sat for indsatsen. Ofte vil der være flere medarbejdere der yder en aktiv indsats, da tilbuddet herved bliver mere kvalificeret.

Vi har altid fokus på, at de unge bliver inkluderede i de almene tilbud der findes: som skole, fritidsjob, fritidsaktiviteter, job mm. At de får en aktiv hverdag i sociale fællesskaber med andre unge mennesker.

Baserne er for udsatte unge i alderen 13-23 år og den unge får tilknyttet en kontaktperson.