Baserne - Børn og unge fra 13-23 år

Indsatsen foregår i dagregi og er tilpasset den enkelte unge og dennes familie. Visitation foregår via Helsingør Kommunes Familierådgivning.

Sdr. Strandvej 28, 3000 Helsingør