Basernes tilbud

Baserne består af tilbud rettet mod udsatte unge i alderen 13-23 år og omfatter tilbuddene: Pigebasen, Drengebasen og Netværket.