Annekset

Annekset er et kommunalt pædagogisk intensivt dagtilbud til udsatte unge i alderen 13-17 år og deres familier.

Annekset er et tilbud til den udsatte og belastede familie, som i en periode har brug for intensiv/massiv støtte til at opretholde familiens trivsel og udvikling.

Udfordringerne kan fx være:

  • højt konfliktniveau mellem forældre og ung
  • aktivt forbrug af rusmidler
  • udfordringer for den unge i forhold til skolegang.

Ofte har både den unge og familien haft andre tilbud, som ikke har haft den ønskede effekt. Fx anbringelse af den unge, men hvor den unge ikke kan fastholdes i tilbuddet.

Annekset har fire medarbejdere med pædagogiske uddannelser tilknyttet.

Indsatsen i Annekset

Indsatsen foregår både i familiens hjem, skole, fritidsmiljø og i Anneksets lokaler.

Der arbejdes med familiens medlemmer individuelt, men også som medlemmer af familiens fællesskab, samt med den hele familie som et sammenhængende system.

Der laves undersøgende og afklarende forløb i familierne, for derved at støtte familierne i at se nye handlemuligheder og få nye strategier.

Flere medarbejdere arbejder sammen med familien.

Familiens netværk og alle andre, som kan have relevans for at familiens gode udvikling sikres, inddrages.

Målet med Annekset

De ønskede mål med Annekset er:

  • at få familien ned af indsatstrappen til et mindre indgribende tilbud.

  • at familierne er aktører i deres eget liv, og tager ejerskab for egen udvikling.

  • at familiens netværk aktivt inddrages.

  • at forældrene kan varetage deres forælderroller.

  • at familierne opretholder en normal hverdag, hvor alle familiens medlemmer er inkluderede.


Servicelovens § 52.3.6

Tilbuddet er omfattet af servicelovens § 52.3.6 - Fast kontaktperson.

Gå til Serviceloven på retsinformation.dk