Indsatsen i Annekset

Indsatsen foregår både i familiens hjem, skole, fritidsmiljø og i Anneksets lokaler.

Der arbejdes med familiens medlemmer individuelt, men også som medlemmer af familiens fællesskab, samt med den hele familie som et sammenhængende system.

Der laves undersøgende og afklarende forløb i familierne, for derved at støtte familierne i at se nye handlemuligheder og få nye strategier.

Flere medarbejdere arbejder sammen med familien.

Familiens netværk og alle andre, som kan have relevans for at familiens gode udvikling sikres, inddrages.