Målet med Annekset

De ønskede mål med Annekset er:

  • at få familien ned af indsatstrappen til et mindre indgribende tilbud.

  • at familierne er aktører i deres eget liv, og tager ejerskab for egen udvikling.

  • at familiens netværk aktivt inddrages.

  • at forældrene kan varetage deres forælderroller.

  • at familierne opretholder en normal hverdag, hvor alle familiens medlemmer er inkluderede.