Målet med Drengebasen

Målet med Drengebasen er:

  • at drengene og deres familier samt netværk selv kan varetage og bibeholde ansvaret for trivslen og udviklingen i familien.

  • at den unge og hans familie er aktører i eget liv.

  • at drengen bliver aktiv i sociale fællesskaber med andre unge, for derved at sikre socialt tilhørsforhold. Fx til skole, fritidsjob eller fritidsaktiviteter.

  • at den unge og hans familie kan opretholde en normal hverdag.