Familiebasen

Familiebasen er et kommunalt pædagogisk dagtilbud for familier, som i en periode har brug for støtte i deres hverdag.

Indsatsen har fokus på, at familien selv skal kunne varetage og bibeholde ansvaret for trivslen samt udviklingen i familien.

Familiebasens indsats er familiebevarende, og inddrager hele familien samt dennes netværk.      

Indsatsen i Familiebasen

Familiebasen er en ressource- og løsningsfokuseret indsats, hvor støtten tilpasses den enkelte families behov.

Kort om indsatsen:

 • Personalet har en narrativ og kognitiv tilgang, med fokus på det som virker!

 • Der laves afklarende pædagogiske forløb i familier.

 • Der er fokus på de mønstre og strukturer, der er i den enkelte familie. Der tages udgangspunkt i disse, for at familien skal få øje på nye strategier og handlemuligheder.

 • Familiernes netværk inddrages aktivt.     

 • Familierne mødes med åbenhed, ligeværdighed og rummelighed.

 • Familiebasen tilbyder konkrete, praktiske og regulerende pædagogiske forløb - præcist tilpasset den enkelte familie.

Målet med Familiebasen

De ønskede mål med Familiebasen er:

 • at familierne er aktører i deres eget liv, og tager ejerskab for egen udvikling.
 • at familiens netværk aktivt inddrages.
 • at forældrene kan varetage deres forældreroller.
 • at familierne opretholder en normal hverdag.
 • at Familiebasen er et alternativ til en anbringelse.   


Servicelovens § 52.3.6

Tilbuddet er omfattet af servicelovens § 52.3.6 - Fast kontaktperson.

Gå til Serviceloven på retsinformation.dk