Indsatsen i Familiebasen

Familiebasen er en ressource- og løsningsfokuseret indsats, hvor støtten tilpasses den enkelte families behov.

Kort om indsatsen:

  • Personalet har en narrativ og kognitiv tilgang, med fokus på det som virker!

  • Der laves afklarende pædagogiske forløb i familier.

  • Der er fokus på de mønstre og strukturer, der er i den enkelte familie. Der tages udgangspunkt i disse, for at familien skal få øje på nye strategier og handlemuligheder.

  • Familiernes netværk inddrages aktivt.     

  • Familierne mødes med åbenhed, ligeværdighed og rummelighed.

  • Familiebasen tilbyder konkrete, praktiske og regulerende pædagogiske forløb - præcist tilpasset den enkelte familie.