Målet med Familiebasen

De ønskede mål med Familiebasen er:

  • at familierne er aktører i deres eget liv, og tager ejerskab for egen udvikling.
  • at familiens netværk aktivt inddrages.
  • at forældrene kan varetage deres forældreroller.
  • at familierne opretholder en normal hverdag.
  • at Familiebasen er et alternativ til en anbringelse.