Netværket

Netværket er et tilbud til udsatte og sårbare unge i alderen fra 18-23 år.

Helsingør Kommunes Familierådgivning beslutter, hvem der kan blive tilknyttet Netværket.

KONTAKT FAMILIERÅDGIVNINGEN

Netværket er et tilbud til unge, der er udskrevet fra tidligere foranstaltninger gennem Familierådgivningen, og som fortsat har behov for en ”livline” i hverdagen, i forhold til guidning med at løse praktiske og personlige gøremål.

I Netværket tilbydes de unge "networking" og socialt samvær med andre unge en gang ugentlig. Udfordringerne kan fx være ensomhed og isolering.

Nætværket er et efterværnstilbud efter servicelovens § 52.3.6 om støtte/kontaktperson.

Indsatsen i Netværket

  • Vejledning i forhold til vanskeligheder i hverdagen — også akut.

  • Personlig støtte i forhold til henvendelser til diverse myndigheder. Fx læge, psykolog, UU-Øresund, Jobcenter med videre.

  • Der kan tages kontakt med henblik på råd, vejledning samt støtte i forhold til praktiske forhold. Fx læse og forstå breve, samt støtte til at rette henvendelse vedrørende gæld og afdragsordninger med videre.

  • Den unge kan henvende sig, hvis der ønskes bisidder til fx mødeaktiviteter eller andet relevant.

  • Socialt gruppefællesskab, en gang ugentligt, med andre ligesindede unge.

Målet med Netværket

Målet er:

  • Udslusning til et selvforvaltende liv
  • At være netværksskabende
  • At de unge i processen selvstændiggøres hen mod at kunne undvære Netværket

Servicelovens § 52.3.6

Tilbuddet er omfattet af servicelovens § 52.3.6 - Fast kontaktperson.

Gå til Serviceloven på retsinformation.dk