Indsatsen i Netværket

  • Vejledning i forhold til vanskeligheder i hverdagen — også akut.

  • Personlig støtte i forhold til henvendelser til diverse myndigheder. Fx læge, psykolog, UU-Øresund, Jobcenter med videre.

  • Der kan tages kontakt med henblik på råd, vejledning samt støtte i forhold til praktiske forhold. Fx læse og forstå breve, samt støtte til at rette henvendelse vedrørende gæld og afdragsordninger med videre.

  • Den unge kan henvende sig, hvis der ønskes bisidder til fx mødeaktiviteter eller andet relevant.

  • Socialt gruppefællesskab, en gang ugentligt, med andre ligesindede unge.