Målet med Netværket

Målet er:

  • Udslusning til et selvforvaltende liv
  • At være netværksskabende
  • At de unge i processen selvstændiggøres hen mod at kunne undvære Netværket