Pigebasen

Pigebasen er et kommunalt pædagogisk dagtilbud for udsatte piger i alderen 13-17 år og deres familier.

Tilbuddet er for unge piger og deres familier, som for en periode har brug for ekstra støtte. Det er den unge pige som er ”indgangen” til tilbuddet, men både familie og netværk vil blive inddraget aktivt.

Det kan være forskellige udfordringer piger og deres familier kæmper med. Fx konflikter i familien, svært ved at passe skole/ uddannelse, spinkelt socialt netværk, ensomhed, selv-skade eller lignende.

Der er fem kvindelige medarbejdere tilknyttet Pigebasen, alle med en pædagogisk baggrund.

Indsatsen i Pigebasen

Vores tilbud har både en individuel og en social dimension. Det betyder, at der både er fokus på den enkelte, men også på de fællesskaber pigen indgår i.

Den pædagogiske indsats tager sit udgangspunkt i de tre mål, der laves af rådgiver og familie. I Pigebasen tilpasses indsatsen disse mål. I praksis kan det betyde, at det både er den unge som ses sammen med medarbejderne, og at familiens medlemmer inddrages.

Indsatsen kan fx bestå i:

  • at se på de fastlåste strukturer og mønstre, der kan være i familien. Herved kan man få øje på andre måder at være sammen på, og få nye handlemuligheder.

  • at en medarbejder sammen med den unge og forældrene, etableret et samarbejde med skolen således, at den unge igen får modet til at komme i skole.

  • at den unge i samværet med andre unge trænet sociale kompetencer, ved at deltage i fælles aktiviteter o. lign.

  • at støtter den unge i at tage social kontakt til andre unge.

Støtten ydes i form af genetablering af gode vaner og strukturer for både den unge og familien.

Målet med Pigebasen

Målet er at pigerne, deres familier og netværk selv kan varetage og bibeholde ansvaret for trivsel samt udvikling i familien.

Vi ønsker endvidere:

  • At den unge og hendes familie er aktører i eget liv.
  • At pigen bliver aktiv i sociale fællesskaber med andre unge, for derved at sikre socialt tilhørsforhold. Eksempelvis til skole, fritidsjob eller fritidsaktiviteter.
  • At den unge og hendes familie kan opretholde en normal hverdag.

 

Servicelovens § 52.3.6

Tilbuddet er omfattet af servicelovens § 52.3.6 - Fast kontaktperson.

Gå til Serviceloven på retsinformation.dk