Indsatsen i Pigebasen

Vores tilbud har både en individuel og en social dimension. Det betyder, at der både er fokus på den enkelte, men også på de fællesskaber pigen indgår i.

Den pædagogiske indsats tager sit udgangspunkt i de tre mål, der laves af rådgiver og familie. I Pigebasen tilpasses indsatsen disse mål. I praksis kan det betyde, at det både er den unge som ses sammen med medarbejderne, og at familiens medlemmer inddrages.

Indsatsen kan fx bestå i:

  • at se på de fastlåste strukturer og mønstre, der kan være i familien. Herved kan man få øje på andre måder at være sammen på, og få nye handlemuligheder.

  • at en medarbejder sammen med den unge og forældrene, etableret et samarbejde med skolen således, at den unge igen får modet til at komme i skole.

  • at den unge i samværet med andre unge trænet sociale kompetencer, ved at deltage i fælles aktiviteter o. lign.

  • at støtter den unge i at tage social kontakt til andre unge.

Støtten ydes i form af genetablering af gode vaner og strukturer for både den unge og familien.