Målet med Pigebasen

Målet er at pigerne, deres familier og netværk selv kan varetage og bibeholde ansvaret for trivsel samt udvikling i familien.

Vi ønsker endvidere:

  • At den unge og hendes familie er aktører i eget liv.
  • At pigen bliver aktiv i sociale fællesskaber med andre unge, for derved at sikre socialt tilhørsforhold. Eksempelvis til skole, fritidsjob eller fritidsaktiviteter.
  • At den unge og hendes familie kan opretholde en normal hverdag.