Familiebehandling

Familiebehandling tager udgangspunkt i familiens behov.

Hele familien inddrage som regel i arbejdet gennem samtaler eller andre aktiviteter. Selvom det måske kun er et af børnene, der har det svært, påvirker det alle medlemmer af familien.

I processen tilstræbes en løsningfokuseret tilgang med udgangspunkt i jeres ressourcer. Det vil sige, der skal ske en forandring hen imod målet, og vi vægter det, der fungerer, og det I er gode til.

Der kigges på jeres indbyrdes relationer og kommunikation i familien, eller med andre ord, hvordan I har det med hinanden og, hvordan I taler sammen.

Hvilke problemer kan man få hjælp til?
Det kan være, at et af jeres barn mistrives og føler sig ensomt; der kan være et ønske om, at arbejde med selvtilliden hos én af jer, eller jeres forældreautoritet - hører børnene efter? Måske er jeres barn teenager og svær at forstå.

Det kan også være du/I har et spædbarn og har brug for hjælp til at blive mere sikker på barnets signaler, er han/hun træt, sultent, ensom eller..? Det er også muligt at få støtte allerede i graviditeten.

Ethvert forløb vil således være individuelt og tilpasset den enkelte familie. 

Hvordan kommer familien i Familiebehandling?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Kontakt Familierådgivningen