Morgenfruerne

Morgenfruerne består af to erfarne medarbejdere, der hjælper jer som familie, hvis børnene har bekymrende fravær i daginstitutioner og skoler.

Hvad kan familien få hjælp til?
Morgenfruerne arbejder på at etablere en bedre kontakt mellem jer og børnenes daginstitution eller skole med det formål, at børnene bliver stabile i deres fremmøde.

Det kan være, at barnet ofte helt udebliver fra daginstitutionen eller skolen, ofte kommer for sent eller forlader stedet i utide.

Morgenfruerne kan hjælpe med:

  • At etablere et bedre samarbejde mellem jer og daginstitutionen eller skolen
  • At følge børnene til daginstitutionen eller skolen eller måske bare ringe til jer om morgenen

Hvordan får familien hjælp af Morgenfruerne?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

KONTAKT FAMILIERÅDGIVNINGEN