Praktisk pædagogisk indsats

Hvem kan få hjælp?
Har du svært ved at holde sammen på dit hjem, dine børn og dig selv med nogle daglige rutiner og kommer hjemmet ofte til at rode, så du ikke ved, hvor du skal ende og begynde? Så kan det måske være muligt for dig at få bevilliget en intensiv indsats med mange timer i hjemmet for at ændre gamle mønstre og indøve nye måder.

Fokusområde og indsats
Fokus er din forældrerolle og de praktiske rammer i hjemmet.

Der ansættes en eller to personer med de nødvendige praktiske/pædagogiske kompetencer i forhold til opgaven. Der vil være endvidere være tilknyttet en familiekonsulent som koordinator.

Hvordan fås tilbuddet praktisk pædagogisk indsats?
For at blive visiteret skal du eller sagsbehandler rette henvendelse til Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

KONTAKT FAMILIERÅDGIVNINGEN