Rådgivning til forældre med handicappede børn

Har du/I et barn under 18 år, der for nyligt har fået konstateret et varigt funktionsnedsættende psykisk eller fysisk handicap kan i modtage rådgivning.

Samtalerne tilbydes ved konstatering af handicappet, og senest tre måneder efter, at du/I har henvendt jer til Familiehuset.

Hvad består rådgivningen i?

  • Helhedsorienteret vejledning om, hvor og hvordan du/I kan få hjælp og støtte på tværs af sektorerne.
  • Information om jeres rettigheder.
  • Muligheden for at skabe kontakt til andre familier, der befinder sig i en lignende situation, med henblik på at etablere et netværk i kommunen.

Hvordan får vi rådgivning fra Familiehuset?
Familien skal ikke visiteres, og kan enten selv rette henvendelse til Familiehuset eller henvises af Familierådgivningen, sygehus, egen læge, sundhedsplejen m.fl. Alle familier i målgruppen kan få op til fem samtaler.

Kontakt Familiehuset