Rådgivning til kvinder på krisecenter

Hvert år søger et antal kvinder om et midlertidigt ophold på kvindekrisecenter, i Helsingør Røntoften, når der er plads.

Ofte er det for at komme i sikkerhed for en voldelig, nuværende eller tidligere ægtefælle, samlever eller kæreste. Opholdet på krisecentret kan være af kortere eller længere varighed. Situationen er ofte kaotisk, og kvinderne har dermed behov for rådgivning og hjælp til at skabe en ny tilværelse.

Hvem kan få hjælp og hvor længe?
Har du bopæl i Helsingør Kommune og befinder dig på krisecenter, tilbydes støtte- og rådgivning i op til et halvt år. Forløbet skal bidrage til at give dig den bedst mulige start på din nye tilværelse. I særlige tilfælde kan forløbet forlænges med yderligere seks måneder.

Tilbuddet er omfattet af "Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service"

Hvordan får jeg støtte- og rådgivning?
Kontakt Dorthe Hørlyck på telefon 25 51 23 10 for mere information.