Om Familiehuset

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud, hvor der ydes støtte- og behandlingsindsats til børnefamilier bosiddende i Helsingør Kommune.

Der visiteres udelukkende gennem Helsingør Kommunes Familierådgivning.

Kontakt FAMILIERÅDGIVNINGEN

Højreblok CS Familiehuset