Familiehusets værdigrundlag

Familiehuset tager udgangspunkt i den samlede familie, da vi mener, at mennesker påvirkes af hinanden og den situation, de befinder sig i. Vi mener også, at det er i samværet med andre, der er mulighed for udvikling.

Vi tror på, at familier ved, hvad der er bedst for dem, og at deres ønsker og tanker om det at være forældre, det at være børn og det at være en familie, er vigtige som udgangspunkt for udvikling.

Vi mener endvidere, at det er vigtigt, at indsatsen er meningsfuld for familien, som en forudsætning for forandring.

Vi tror på, at åbenhed, oprigtighed og tydelighed er nødvendigt for en god samarbejdsrelation.