Døgntilbud

Under Familieværftet findes fire døgntilbud, Skovhuset, Strandhuset, De fleksible lejligheder samt Øvelejlighederne.

Tilsynsrapporten kan findes på Tilbudsportalen.dk