Målet med øvelejlighederne

Overordnede mål:

  • At de unge får etableret sig i lejligheden og betragter den som sit hjem.
  • At de unge lærer, at modtage hjælp og støtte.
  • At de unge de unge bliver i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • At de unge oplever, at få den nødvendig og relevante hjælp og støtte.
  • At opholdet i ungeboligen fører til en øget selvstændighed og at de unge kan mestre eget liv efter det fyldte 18 år.

 Mål for den enkelte unge:

  • At de unge får styrket deres identitet og selvværd således, at de bliver i stand til at fungere i sociale sammenhænge.
  • At de unge får indsigt i egne ressourcer og styrkesider, og bliver i stand til at anvende dem.
  • At de unge får styrket deres kontakt til familie og netværk.
  • At de unge lærer at strukturer deres hverdag, herunder økonomi, bolig, skolegang/job, tøjvask, rengøring, madlavning etc.