Familielejligheder på Margarethagården

Familielejlighederne er et tilbud til de familier, hvor børnene er så truet i deres udvikling, at det vurderes, at indsatsen ikke er tilstrækkelig.

Familielejlighederne er for familier, hvor vanskelighederne er blevet så store og uoverskuelige, at det går ud over barnet og de voksne i familien. De benyttes, når der ønskes et afklarende og udredende forløb, i forhold til familiens ressourcer og kompetencer.

Der arbejdes målrettet og systematisk med tidsbegrænsede anbringelser af maks. tre måneders varighed. 
Formålet med den intensive indsats er hurtigst muligt, at få foretaget en samlet udredning af familiens situation.

Visitation til familielejlighederne sker via Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Forløb tilpasset den enkelte familie

Der laves konkrete, praktiske og regulerende forløb, som er tilpasset den enkelte familie.

Familieindsatsen bygger på, at forældrene fortsat kan og vil tage det primære ansvar for opdragelsen og omsorgen for barnet. Formålet med indskrivning i Familielejlighederne er altid at støtte familien i at tage vare på barnets opvækst, skole og fritid. Den daglige struktur omkring barnet.

Familielejlighederne tilbyder den truede familie en intens indsats, som tager udgangspunkt i at hjælpe familien til at opdage og udvikle egne ressourcer.

Indsats og udredning

Indsatsen etableres i den samlede familie og der arbejdes med pædagogisk udredning og praktisk pædagogisk støtte til familien. Der udarbejdes en individuel pædagogisk plan for arbejdet med familien. Det sker til dels med udgangspunkt i mål fra kommunens handleplan for den samlede familie og dels på baggrund af de aftaler, der er indgået med forældre, barn, rådgiver og andre relevante personer.

Fokus er på styrkelsen af forældreansvar, relationer og samspil i familien samt familiens netværk.

Fysiske rammer og faciliteter

Hver lejlighed er to-værelset og indrettet med køkken/stue, soveværelse og badeværelse. Mellem de to lejligheder er repos og alrum, til fælles benyttelse af brugerne af lejlighederne.

Der er til lejligheden tilknyttet diverse faciliteter som vaskemuligheder, internet, fjernsyn mv., legeplads, som er fælles med Strandhuset og Skovhuset samt en terrasse ud til legepladsen.

I hver lejlighed er der plads til maks. tre personer.

De to familielejligheder er beliggende i den gamle hovedbygning på Margarethagården.