Forløb tilpasset den enkelte familie

Der laves konkrete, praktiske og regulerende forløb, som er tilpasset den enkelte familie.

Familieindsatsen bygger på, at forældrene fortsat kan og vil tage det primære ansvar for opdragelsen og omsorgen for barnet. Formålet med indskrivning i Familielejlighederne er altid at støtte familien i at tage vare på barnets opvækst, skole og fritid. Den daglige struktur omkring barnet.

Familielejlighederne tilbyder den truede familie en intens indsats, som tager udgangspunkt i at hjælpe familien til at opdage og udvikle egne ressourcer.