Indsats og udredning

Indsatsen etableres i den samlede familie og der arbejdes med pædagogisk udredning og praktisk pædagogisk støtte til familien. Der udarbejdes en individuel pædagogisk plan for arbejdet med familien. Det sker til dels med udgangspunkt i mål fra kommunens handleplan for den samlede familie og dels på baggrund af de aftaler, der er indgået med forældre, barn, rådgiver og andre relevante personer.

Fokus er på styrkelsen af forældreansvar, relationer og samspil i familien samt familiens netværk.