Skovhuset på Margarethagården

Under Familieværftet findes fire døgntilbud, Skovhuset, Strandhuset, De fleksible lejligheder samt Øvelejlighederne.

Afdelingen er til længerevarende døgnanbringelse af børn/unge 14-18 (23) år, med sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer.

Visitation til Skovhuset foregår i tæt samarbejde mellem Helsingør Kommune, Familierådgivningen, familien og Skovhuset.

Skovhuset er fysisk placeret på Margarethagården.