Hverdagen i Skovhuset

Hverdagen i Skovhuset tilrettelægges således, at rammerne og strukturen er med til at skabe forudsigelighed i børnene og de unges dagligdag, så de kan få overskud til egen udvikling.

Børn og unge som bor i Skovhuset bevare tilknytningen til deres vante daginstitutioner, skoler, fritidsaktiviteter og netværk i det omfang det kan lade sig gøre.

Forældre og netværk inddrages mest muligt i barnets/den unges liv og hverdag i Skovhuset.

Børn, unge og deres familier mødes med åbenhed, tydelighed og rummelighed i Skovhuset.

Aktiviteter og højtider