Det pædagogiske arbejde

Det overordnede formål med den pædagogiske indsats i Skovhuset, tager som udgangspunkt afsæt i de tre satte mål i handleplanen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Familierådgivning og familien.

Det daglige pædagogiske arbejde planlægges ud fra børnene og de unges individuelle behov for udvikling, omsorg og trivsel samt guidning i almindelige sociale færdigheder. 

Der arbejdes pædagogisk for at sikre, at børnene og de unge udvikler aldersvarende færdigheder og kompetencer, som gør dem parate til livet efter det fyldte 18 år.

Der er fokus på vigtigheden af, at de børn og unge som bor i Skovhuset går i skole, får lektiehjælp og støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter i nærmiljøet.