Strandhuset på Margarethagården

Strandhuset er et tilbud med korttidsindsats til børn i alderen 4-14 år, og deres familier, hvor døgnanbringelse overvejes.

Strandhuset benyttes, når der ønskes et afklarende og udredende forløb, i forhold til familiens ressourcer og kompetencer.

Der bliver arbejdet målrettet og systematisk med tidsbegrænsede anbringelser af maksimalt seks måneders varighed. 

Formålet med den intensive indsats er hurtigst muligt, at få foretaget en samlet udredning af familiens situation. 

Strandhuset er fysisk placeret på Margarethagården. 

MERE OM MARGARETHAGÅRDEN

Forløb tilpasset den enkelte familie

Der laves konkrete, praktiske og regulerende forløb, som er tilpasset den enkelte familie.

I Strandhuset prøver vi at skabe en så almindelig hverdag som muligt for barnet. Hverdagen tilrettelægges således, at rammer og struktur er med til at skabe forudsigelighed og tryghed i barnets dagligdag. Dette giver barnet overskud til egen udvikling. 

Barnets familie og netværk er sikret inddragelse, og der arbejdes med samspilsøvelser og samspilsobservationer.

For at bevare tilknytningen til barnets nærmiljø, fortsætter barnet i vante daginstitution og skole, samt fortsætter med evt. fritidsaktiviteter. 

Indsatsen i Strandhuset

Indsatsen etableres i den samlede familie, og der udarbejdes en individuel pædagogisk plan for arbejdet med familien. Det sker til dels med udgangspunkt i mål fra kommunens handleplan for den samlede familie og dels på baggrund af de aftaler, der er indgået med forældre, barn, rådgiver og andre relevante personer.

Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i familien udnyttes/udvikles med henblik på, at barnet og familien, efter barnets anbringelse, kan tilbydes et mindre indgribende tilbud.

I slutningen af forløbet laves en pædagogisk udredning af barnet samt familien, og der foretages psykologisk screening af barnet.Strandhuset

Ndr. Strandvej 450
3100 Hornbæk

Telefon: 49 28 34 61
Mobil: 25 51 34 61