Forløb tilpasset den enkelte familie

Der laves konkrete, praktiske og regulerende forløb, som er tilpasset den enkelte familie.

I Strandhuset prøver vi at skabe en så almindelig hverdag som muligt for barnet. Hverdagen tilrettelægges således, at rammer og struktur er med til at skabe forudsigelighed og tryghed i barnets dagligdag. Dette giver barnet overskud til egen udvikling. 

Barnets familie og netværk er sikret inddragelse, og der arbejdes med samspilsøvelser og samspilsobservationer.

For at bevare tilknytningen til barnets nærmiljø, fortsætter barnet i vante daginstitution og skole, samt fortsætter med evt. fritidsaktiviteter.