Indsatsen i Strandhuset

Indsatsen etableres i den samlede familie, og der udarbejdes en individuel pædagogisk plan for arbejdet med familien. Det sker til dels med udgangspunkt i mål fra kommunens handleplan for den samlede familie og dels på baggrund af de aftaler, der er indgået med forældre, barn, rådgiver og andre relevante personer.

Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i familien udnyttes/udvikles med henblik på, at barnet og familien, efter barnets anbringelse, kan tilbydes et mindre indgribende tilbud.

I slutningen af forløbet laves en pædagogisk udredning af barnet samt familien, og der foretages psykologisk screening af barnet.