Generelt godkendt plejefamilie

Familien kan blive godkendt som generelt godkendt plejefamilie eller kommunal plejefamilie. En kommunal plejefamilie er mere specialiseret og påtager sig tungere opgaver, hvor barnet har mere massive problemer. 

Hvad kræver det at blive godkendt?
For at blive generelt godkendt plejefamilie, skal familien have en formel godkendelse hos Socialtilsynet, samt gennemføre et grundkursus. Når godkendelse og kursus er gennemført, kan familien få et barn i pleje, når en kommune har fundet et barn, der passer til det, som familien har at tilbyde.

Hvem skal jeg kontakte?
Socialtilsynet har til opgave, at godkende plejefamilier, så plejefamilien kan påtage sig at løse opgaver for kommunerne.