Visitation til Familieplejen

Aflastnings- og døgnophold bliver visiteret til Familieplejen af Familierådgivningen i Center for Børn, Unge og Familier, Helsingør Kommune.

Det er Familierådgivningen, i Center for Børn, Unge og Familier, Helsingør Kommune, der beslutter om et barn eller en ung skal tilbydes at komme i aflastning, eller blive anbragt i plejefamilie eller på opholdssted. Når beslutningen er truffet, henvender Familierådgivningen sig til Familieplejen, som laver matchningen af barnet eller den unge og egnet anbringelsessted.