Familieværftets mål

Vores mål er, at vores indsatser primært skal være forebyggende. Indsatsen skal så vidt muligt gives i børn, unge og familiers nærmiljø.

En indsats skal ikke vare i længere tid end nødvendigt. Der skal være en struktur og en styring i forhold til indsatserne som betyder hyppige opfølgninger på om indsatsen virker, om målene er nået eller antages at kunne nås.

Som udgangspunkt skal alle vores indsatser være så lidt indgribende som muligt, men tilstrækkelige til at opnå formålet.