Netværk som en del af processen

I alle Familieværftets sager er det af største betydning at netværket omkring familierne inddrages og aktiveres. Dette gælder både det private og det professionelle netværk.

For at netværket kan anvendes som det mindst indgribende, mest ”bærende” og mest almengørende alternativ, giver det i høj grad mening at tænke netværket ind i hele processen med familierne.