Boligerne er et tilbud til unge, i alderen ca. 16-18 år, der har brug for støtte og hjælp i overgangen til at bo i selvstændig bolig, men som først skal træne det selvstændige liv i mere trygge rammer.

Det er af betydning, at de unge er motiveret og kan profitere af at bo i en Øvelejlighed.

De unge visiteres via Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Der arbejdes pædagogisk og metodisk ud fra konkrete mål, der i et samarbejde med de unge, forældrene og familierådgivningen er sat i handleplanen. 

Der yders pædagogisk og praktisk støtte i forhold til fx økonomi, skole, uddannelse, indkøb, rengøring, tøjvask og madlavning således, at de unge bliver klar til at mestre eget liv efter det fyldte 18 år. 

De unge støttes i at lære selv, at strukturere deres hverdag, samt fastholde og udvikle deres relationer til egen familie og netværk.

Fagpersonalet inddrager og samarbejder aktivt med de unges forældre og netværk.

Der tilrettelægges relevante fællesoplevelser og aktiviteter for, at de unge får nogle kulturelle oplevelser, men også for at træne og udvikle forskellige færdigheder. Herunder at få styrket identitet og selvværd således, at de unge bliver i stand til at fungere i forskellige sociale fællesskaber. Herved støtter de unge i at opbygge netværk b.la. for, at undgå ensomhed.

Fagpersonalet arbejder med en anerkendende og narrativ tilgang, hvor der er fokus på de unges ressourcer og kompetencer.

Overordnede mål:

  • At de unge får etableret sig i lejligheden og betragter den som sit hjem.
  • At de unge lærer, at modtage hjælp og støtte.
  • At de unge de unge bliver i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • At de unge oplever, at få den nødvendig og relevante hjælp og støtte.
  • At opholdet i ungeboligen fører til en øget selvstændighed og at de unge kan mestre eget liv efter det fyldte 18 år.

 Mål for den enkelte unge:

  • At de unge får styrket deres identitet og selvværd således, at de bliver i stand til at fungere i sociale sammenhænge.
  • At de unge får indsigt i egne ressourcer og styrkesider, og bliver i stand til at anvende dem.
  • At de unge får styrket deres kontakt til familie og netværk.
  • At de unge lærer at strukturer deres hverdag, herunder økonomi, bolig, skolegang/job, tøjvask, rengøring, madlavning etc.