Skovhuset på Margarethagården

Afdelingen er til længerevarende døgnanbringelse af børn/unge 14-18 (23) år, med sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer.

Visitation til Skovhuset foregår i tæt samarbejde mellem Helsingør Kommune, Familierådgivningen, familien og Skovhuset.

Skovhuset er fysisk placeret på Margarethagården. 

Luk alle
Åben alle

Struktureret og forudsigelig hverdag.

 

Skovhuset skal opleves, som et trygt og dejligt sted bo og udvikle sig i. Hvor der er en struktureret og forudsigelig hverdag med fælles rammer, som alle tager ansvar for. Der er en fast uge plan, som indeholder aktivitetdage, unge møde, tilbud om krops terapi - herunder massage, yoga og mindfulness, boldspil - i form af bordtennis, basket, badminton, fitness, lektiecafé, rengørings dag, vasketider, værelsestider m.m. De unge har en fast maddag hver 14. dag.

Skovhuset prioriterer at have et tæt samarbejde med den unges familie, samt netværk og afholder jævnligt samarbejdsmøder.

Margarethagården byder på forskellige aktiviteter og særlige mærkedage, samt højtider bliver fejret.

De tre afdelinger byder på forskellige aktiviteter og særlige mærkedage, samt højtider bliver fejret.

Der bliver løbende planlagt ture ud af huset som fx ture til skøjtehal, svømmehal, cykle- og løbeture, biografbesøg, samt kolonitur. 

Der bliver lagt vægt på at skabe gode fællesoplevelser og traditioner så som fødselsdag, jule-, fastelavns- og sommerfest. Juleaften og nytårsaften holdes for de børn og unge, der ønsker det, og forældrene til børnene og de unge har mulighed for at deltage.

Støtte og hjælp til udvikling og trivsel.

 

Formålet og indsatsen med anbringelsen i afdelingen er, at den unge bliver selvhjulpen til at kunne have en hverdag i egen hybel/Øvelejlighed, hvor de er i gang med uddannelse, praktik eller arbejde.