Visitation til Familieværftet

Visitation til Familieværftets tilbud sker via Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Familierådgivningen


Generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf.: 25 31 33 93

Rådgivning om børn og unge med en funktionsnedsættelse: Tlf.: 25 31 33 94.

Familierådgivningen Helsingør