Velkommen til Familieværftet

Familieværftet tilbyder støtte til børn og unge med særlige behov, samt deres familier.
Støtten kan ydes i såvel dag- som døgnregi.

Det gode seniorliv