Om Familieværftet

Indsatserne rettes mod hele familien, fordi familierne betragtes som et sammenhængende system, der indbyrdes er afhængige af hinanden og påvirker hinanden.

Familierne skal støttes således at de selv kan tage vare på deres familieliv - med trivsel og udvikling for alle familiens medlemmer. Målet er, at familierne bliver uafhængige af det offentlige støttesystem og derigennem oplever et selvværd og en stolthed.

Det skal være tydeligt for forældre, unge og børn af en vis alder, hvad der bekymrer, hvad der virker, hvilke mål der er, og hvem der gør hvad for at nå målene.