Børn med autisme diagnose

Familieværftets tilbud til børn og unge med autisme diagnose

Grundlaget for Helsingør kommunes dagbehandlingsindsats, er bygget på et solidt fundament af faglig indsigt og erfaring med det ”brede” autismespektrum. Alle børn og deres familier mødes af en individuel tilrettelagt socialpædagogisk indsats. I indsatsen er der via inddragelse af familie og øvrige fagpersoner fokus på, at den sammenhængende indsats virker positivt på barnets udvikling.

Den hele familie

Vi er ressource- og løsnings fokuserede og tilpasser vores støtte, til den enkelte familie og dennes behov. Indsatsen er familiebevarende og inddrager gerne hele familien i forløbet.

Autismespecialisering og tilgange

I Familieværftet har alle medarbejdere en pædagogisk eller psykologfaglig grunduddannelse og mange års erfaring. Med et voksende behov for støtte til børn og unge med autisme, er en stor del af personalet specialiseret i autismeproblematikker. Dette igennem faglig efteruddannelse, temadage og faglige fællesskaber på tværs af Familieværftet.

Højt skolefravær

Vi har i dagbehandlingen gode erfaringer med, at få aktiveret børn og unge med højt skolefravær. Flere af disse børn og unge har isoleret sig i hjemmet over længere tid og vores mål i dette er, at de igen finder lyst til undervisning.

Ofte starter udviklingen med andet end skole og derfor er der også mulighed for gruppeforløb, der planlægges individuelt for det enkelte barn. Forældrene er i dette en vigtig samarbejdspartner til, at vi sammen får lavet et tillidsfuldt møde med barnet.