Familieplejen

Når et barn anbringes i døgnpleje eller aflastning er det Familieplejens opgave, at finde bedst egnede plejefamilie eller opholdssted til barnet.

Familieplejen forsøger at skabe størst mulig stabilitet for barnet, og tager udgangspunkt i barnets historie samt særlige behov. I samarbejdet med det professionelle netværk vægtes det at skabe helhed omkring barnet, og at sikre klare mål for opgaven samt sikre rollefordeling mellem de involverede.

Familieplejen samarbejder med ca. 120 plejefamilier og opholdssteder, hvor der er omkring 170 børn og unge anbragt.

Bliv plejefamilie

Visitation til Familieplejen

Aflastnings- og døgnophold bliver visiteret til Familieplejen af Familierådgivningen i Center for Børn, Unge og Familier, Helsingør Kommune.

Det er Familierådgivningen, i Center for Børn, Unge og Familier, Helsingør Kommune, der beslutter om et barn eller en ung skal tilbydes at komme i aflastning, eller blive anbragt i plejefamilie eller på opholdssted. Når beslutningen er truffet, henvender Familierådgivningen sig til Familieplejen, som laver matchningen af barnet eller den unge og egnet anbringelsessted.

Familieplejekonsulenternes opgave

Familieplejen er en del af Center for Børn, Unge og Familier. Familieplejekonsulenterne har derfor et nært samarbejde med anbringelsesstedet og familierådgiveren om at skabe trygge og gode rammer for barnet.

Det er familieplejekonsulenternes primære opgave at varetage barnets tarv, støtte pleje- eller aflastningsfamilien, samt arrangere løbende efteruddannelse for familierne.

Tilsyn

Familieplejekonsulenterne fører løbende tilsyn med anbringelsesstederne. Der bliver afholdt samtaler med barnet/den unge, og der udarbejdes årlig en statusrapport, der skal sikre trivsel og udvikling af barnet/den unge i forbindelse med anbringelsen hos plejefamilien. 

Familieplejehåndbog Helsingør KommuneFamilieplejen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Mail: familieplejen@helsingor.dk