Øvelejligheder

Øvelejlighederne er en anbringelsesform for unge, som har brug for at komme væk hjemmefra og hvor en døgnanbringelse vil være for indgribende.

Boligerne er et tilbud til unge, i alderen ca. 16-18 år, der har brug for støtte og hjælp i overgangen til at bo i selvstændig bolig, men som først skal træne det selvstændige liv i mere trygge rammer.

Det er af betydning, at de unge er motiveret og kan profitere af at bo i en Øvelejlighed.

De unge visiteres via Familierådgivningen i Helsingør Kommune.