Strandhuset, Margarethagården

Under Familieværftet findes fire døgntilbud, Skovhuset, Strandhuset, De fleksible lejligheder samt Øvelejlighederne.

Aflastningstilbud for børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Indsatsen er et tilbud, hvor børnene/de unge tilbydes social samvær og aflastning for forældrene.

Der tilbydes aflastning en til to weekender om måneden fra fredag eftermiddag til mandag morgen.