Skovhuset, Margarethagården

Afdelingen er til længerevarende døgnanbringelse af børn/unge 12-18 år, med sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer.

Visitation til Skovhuset foregår i tæt samarbejde mellem Helsingør Kommunes Familierådgivning, familien og Skovhuset.

Skovhuset er fysisk placeret på Margarethagården. 

Mere om Margarethagården

Hverdagen i Skovhuset

Struktureret og forudsigelig hverdag.

Skovhuset skal opleves, som et trygt og dejligt sted bo og udvikle sig i. Hvor der er en struktureret og forudsigelig hverdag med fælles rammer, som alle tager ansvar for. Der er en fast uge plan, som indeholder aktivitetdage, unge møde, tilbud om krops terapi - herunder massage, yoga og mindfulness, boldspil - i form af bordtennis, basket, badminton, fitness, lektiecafé, rengørings dag, vasketider, værelsestider m.m. De unge har en fast maddag hver 14. dag.

Skovhuset prioriterer at have et tæt samarbejde med den unges familie, samt netværk og afholder jævnligt samarbejdsmøder.

Aktiviteter og højtider

Formålet og indsatsen i Skovhuset

Støtte og hjælp til udvikling og trivsel.

Formålet og indsatsen med anbringelsen i afdelingen er, at den unge bliver selvhjulpen til at kunne have en hverdag i egen hybel/Øvelejlighed, hvor de er i gang med uddannelse, praktik eller arbejde.

Tilsyns rapporter findes på Tilbudsportalen

Tilsyns rapporter findes på Tilbudsportalen 

Skovhuset

Ndr. Strandvej 450
3100 Hornbæk

Telefon: 49 28 34 60
Mobil: 41 86 93 09