Familieplejekonsulenternes opgave

Familieplejekonsulenternes kerneopgave

Familieplejekonsulenternes kerneopgave er at:

  • føre tilsyn med de børn/unge, som Helsingør Kommune har anbragt i plejefamilier i hhv. Døgn, aflastning og rådighed
  • arbejde med match til plejefamilier og institutioner

Om familieplejekonsulenterne

Familieplejekonsulenterne arbejder for at vores familier, børn og unge får de allerbedste forhold, som vi kan give dem. Forhold, der gør, at vores familier oplever sig klædt på og at de sammen med barnet eller den unge gør noget der giver mening.

Vi sætter en stor ære i at være tro mod at "Godt begyndt er halvt fuldendt." Mange af vores nuværende aflastnings- og plejefamilier har vi samarbejdet med i 6-14år og det er afgørende - og den allerbedste tid givet ud for vores arbejde - at vi kommer godt fra start.

Vi skal lære den nye pleje- eller aflastningsfamilie at kende, og de skal kende os. Det er det, der gør, at ting kan lade sig gøre – og dét der gør, at vi sammen finder de allerbedste løsninger til rådig.

Vi lægger vægt på autenticitet og har en oprigtigt interesse i at lykkes med den opgave, der skal løses. Vi er grundige og velovervejede og vi vægter, at der er tid til refleksion, tydelighed og gennemsigtighed.

Vi har mange ting, som vi er stolte af i samarbejdet, vi tilbyder vores plejefamilier og aflastningsfamilier. Vi er tilgængelige, vi arbejder med tanke for at barnet er en del af helhed og fagligheden er vigtig. Det er vigtigt, at I oplever, at I bliver hørt, og at vi er der, når I har brug for os. Vi ser jer, som det hele menneske, som I indgår i opgaven med og vi sætter en dyd i at supplere med netop den viden, der gør at jeres omsorg og styrker i arbejdet med barnet, har de allerbedste præmisser.

Vi gør os umage for, at vi allerede ved vores første kontakt til aflastnings- eller plejefamilier kan give en idé om hvor aflønningen ligger og hvilket serviceniveau, vi som kommune yder. Det er vigtigt for os, at vi har en god kommunikation og at tydelighed, åbenhed, respekt og gennemsigtighed er vigtige elementer i en sådan kommunikation.

Tilsynsbesøg

Pleje- og aflastningsfamilier, som indgår en kontrakt med Familieplejen i Helsingør Kommune, får alle tilknyttet en primær Familieplejekonsulent fra Familieplejen i Helsingør Kommune. Denne familieplejekonsulent har ansvaret for en række opgaver i samarbejde med plejefamilien.

Først og fremmest er det familieplejekonsulentens opgave at sørge for en løbende rådgivning og vejledning til plejefamilien. Råd og vejledning tager sit afsæt i den handleplan, som er godkendt for barnet eller den unge. I handleplanen optræder en række mål, som plejefamilien sammen med familieplejekonsulenten skal hjælpe barnet eller den unge til at opnå. Det vil være mål om trivsel og udvikling, skolegang, fritidsliv, osv.

Familieplejekonsulenten besøger plejefamilien efter behov, dog typisk hver 2.-4. måned og hos aflastningsfamilien lidt sjældnere. Men parterne vil også mødes til netværksmøder og til andre begivenheder om barnet eller den unge. Familieplejekonsulenten har mulighed for at deltage i skole- og daginstitutionsmøder m.v.

Ud over møder vil der typisk være en tæt kontakt mellem familieplejekonsulenten og plejefamilien via mail og telefon.

Ud over den løbende rådgivning og samtaler om barnets trivsel og plejefamiliens opgaver og udfordringer, er det familieplejekonsulentens opgave at tage stilling til andre henvendelser fra plejefamilien. F.eks. en stillingtagen til supervision til plejefamilien eller andre tiltag.